หน้าแรก | แจ้งซ่อม | รายการแจ้งซ่อม | เข้าสู่ระบบ

 

รายการแจ้งซ่อม
เลขที่ ชื่อผู้แจ้ง ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร. อุปกรณ์ อาการ สถานที่ เวลาแจ้ง สถานะ รายละเอียด
00024 erfre werwer werwe 0 werw werwer werwer 2018-04-04 13:56:50 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย รายละเอียด