หน้าแรก | แจ้งซ่อม | รายการแจ้งซ่อม | เข้าสู่ระบบ

 

รายการแจ้งซ่อม
เลขที่ ชื่อผู้แจ้ง ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร. อุปกรณ์ อาการ สถานที่ เวลาแจ้ง สถานะ รายละเอียด
00027 0 2019-06-07 05:27:49 รอรับเรื่อง รายละเอียด
00026 0 2019-05-20 21:22:17 รอรับเรื่อง รายละเอียด
00025 0 2019-05-01 04:15:40 รอรับเรื่อง รายละเอียด
00024 erfre werwer werwe 0 werw werwer werwer 2018-04-04 13:56:50 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย รายละเอียด