หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พะลัก พะลาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : พะลัก พะลาม
Title : Paluk Palam
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : พะลัก พะลาม
ขนาด : 34.2 x 28 เซนติเมตร
เทคนิค : ฟิล์มสไดล์ ติดตั้งในกล่องไฟ LED

หลักการและเหตุผล เป็นผลงานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งใน โครงการสร้างสรรค์ “นาฏกรรมอีสานบันดาลใจ” โดยได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16 โดยได้แรงบันดาลใจจากนาฏกรรมและศิลปะการแสดงอีสานด้วยเทคนิคและวิธีการทางภาพถ่าย นำไปสู่กระบวนการศึกษานาฏกรรมและศิลปะการแสดงอีสานที่พบว่าการฟ้อนรำในพิธีกรรมต่างๆ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ

แนวความคิด [Concept] ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิควิธีการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม นำเสนอผลการสร้าสรรค์ในกล่องไฟ(light box) แสดงการควบคุมและจัดระเบียบการเคลื่อนไหวของการฟ้อนรำอีสานที่มีความอิสระด้วยการแยกและประกอบท่วงท่าการฟ้อนรำ ให้อยู่ ในกรอบ ที่มีการลำดับภาพอย่างต่อเนื่องตามลักษณะฟิล์มถ่ายภาพเพื่อให้ผลการสร้างสรรค์แสดงช่วงจังหวะและเวลาของ การฟ้อนรำที่เหลื่อมซ้อนและไม่ต่อเนื่องกันสะท้อนช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสภาวะและตัวตนของผู้ฟ้อนรำ(transformation process) และความสมดุลระหว่างสิ่งที่แสดงความเป็นระเบียบกับความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์
Detail : English
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 143