หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ฮูปแต้ม 2017

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : ฮูปแต้ม 2017
Title : ฮูปแต้ม 2017
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ฮูปแต้ม 2017
ขนาด : 80 X 120 cm
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

แนวความคิด [Concept] ต้องการนำเสนอเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมอีสานที่ในยุคสมัยปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากกระแสของวัฒนธรรมอื่นที่ได้เข้ามาแทนที่รูปแบบและค่านิยมแบบเดิม ซึ่งส่งผลให้ระบบความคิดการปฏิบัติของคนอีสานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป
Detail : Title :
Size : 80 X 120 cm
Technique : acrylic on canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 997