หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Untitle

 

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
ชื่องาน : Untitle
Title : Untitle
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Untitle
ขนาด : 60 × 82 cm
เทคนิค : สื่อผสม

หลักการและเหตุผล [ที่มา/แรงบันดาลใจ] โลกทั้งสามคือที่คุมขังสรรพสัตว์เอาไว้
Detail : Title :
Size : 60 × 82 cm
Technique : mixed media painting

(Source / Inspiration) Three Span of Earth is the hostage of mankind.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 129