หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

“ผู้ไทยล้ำค่า ตระการตาลายขิด”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
ชื่องาน : “ผู้ไทยล้ำค่า ตระการตาลายขิด”
Title :
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : “ผู้ไทยล้ำค่า ตระการตาลายขิด”
ขนาด : 40 × 180 cm
เทคนิค : การทอผ้าและสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีเก็บขิด

หลักการและเหตุผล [ที่มา/แรงบันดาลใจ ผู้ไทย ได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าทั้งด้านการทอผ้า การแต่งกาย การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การฟ้อนรำ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ ได้นำเอาลวดลายบนผืนผ้าเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย มาปรับปรุงและสร้างสรรค์ใหม่ จัดวางเป็นผ้าธุงเพื่อใช้ในงาน ตกแต่งอาคารสถานที่ และได้ใช้โทนสีเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยมาเป็นสีหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
Detail : Title :
Size : 40 × 180 cm
Technique :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 166