หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พระเจ้าแผ่นดิน

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
ชื่องาน : พระเจ้าแผ่นดิน
Title :
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : พระเจ้าแผ่นดิน
ขนาด : สูง 50 cm
เทคนิค : ประติมากรรมลอยตัว


แนวความคิด [Concept] ความซาบซึ้ง เทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9
Detail : Title :
Size : Hight 50 cm
Technique :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 167