หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

มโนภาพจากผู้นำ จินตภาพที่เลื่อนลอย

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : มโนภาพจากผู้นำ จินตภาพที่เลื่อนลอย
Title :
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : มโนภาพจากผู้นำ จินตภาพที่เลื่อนลอย
ขนาด : 43 x 34 cm
เทคนิค : ปากกาบนกระดาษ

แนวความคิด [Concept] ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของชีวิต ที่ต้องต่อสู้ แข่งขัน จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและชนบทในปัจจุบัน โดนยสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านรูปทรงของคนในสูที่ดูดี มีอำนาจแต่ไร้ชีวิต ผสมผสานร่วมกับโครงสร้างของบ้านสลั่มอันเสื่อมโทรมและดูผุพังอยู่ในพื้นที่จำกัด สะท้อนมุมมืดที่แอดอัดของสังคมเมืองมาผสมผสานก่อให้เกิดเ็นรูปทรงใหม่ที่แสดงถึงเปลือกชีวิตที่ต้องแบกภาระ เปรียบเสมือนสากชีวิต ไร้ลมหายใจ แสดงถึงความเป็นไปของวิถีชีวิตของคนสังคมไทยที่หมุนวน ดิ้นรน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสมัยใหม่ เวียนว่ายตายเกินไม่รู้จักจบจักสิ้น จากการปฏิรูปของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
Detail : Title :
Size : 43 x 34 cm
Technique : Pen on the paper

Expression for the struggle and competitiveness of life indicating the change in society between modern values of urban ,rural and villages. It conveys the transmission of ruined housing in a limited space . The combination of a new model expressed by the shell of life carrying the heavy duty and responsibility until breathless eternity
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 190