หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เดือนดับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
ชื่องาน : เดือนดับ
Title : Dark moon
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : เดือนดับ
ขนาด : 100 x 100 cm
เทคนิค : เชื่อมโลหะ

แนวความคิด [Concept] ในยามค่ำคืนการสับเปลี่ยนพลังงานตามธรรมชาติ จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่ง หนึ่งเหมือนจากความจริงเปลี่ยนเป็นความฝันจากความสว่างเข้าสู่ความมืดมิดผลงานชิ้นนี้ คือด้านหนึ่งของความรู้สึกที่ปรากฏขึ้น ตามธรรมชาติสามัญของชีวิต
Detail : Title : Dark moon
Size : 100 x 100 cm
Technique : Welded metal

During the night there is an exchange of natural energy sources from one end to another ,from reality to dreams, from dawn to dark representing the nature of life.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 175