หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

“เก็บขิด สอดเส้นสร้างลายศรีโคตรบูรณ์- ล้านช้าง”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ชื่องาน : “เก็บขิด สอดเส้นสร้างลายศรีโคตรบูรณ์- ล้านช้าง”
Title : Khit
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : “เก็บขิด สอดเส้นสร้างลายศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง
ขนาด : 40 x 180 cm
เทคนิค : การทอผ้าฝ้ายย้อมสีลูกมะเกลือ และสร้างสรรค์ลายด้วยกรรมวิธีเก็บขิด

แนวความคิด [Concept] ผ้าฝ้ายทอมือ และเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีเก็บขิด เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอีสาน การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้านี้ ได้ถอดอัตลักษณ์มาจากลวดลายบนพระธาตุพนม ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมล้ำค่าในยุค อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้างใช้เทคนิคถอดลายจากส่วนกลางขององค์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยนำมาปรับรูปแบบ จัดวางตำแหน่งใหม่ วาดลายลงบนกระดาษกราฟ จัดแยกกลุ่มเส้นฝ้ายเส้นพุ่ง-เส้นยืน ย้อมสีธรรมชาติ และนำมาเก็บขิดทอบนกี่ทอผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าสไบ ลายศรีโคตรบูรณ์ล้านช้าง
Detail : Title : Khit
Size : 40 x 180 cm
Technique :

Architectural Khid weaving in Sri Khotebul Reign , Lanchaing used at Pratath panom, Nakhorn Panom.

ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 915