หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Black Color 2017,Red Color 2017

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : Black Color 2017,Red Color 2017
Title : Black Color 2017,Red Color 2017
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Black Color 2017,Red Color 2017
ขนาด : 50 x 60 cm
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด : ศิลปะ เป็นพื้นที่แสดงปฏิสัมพันธ์ของ Form ในที่นี้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ จิตรกรรม ผ่านหลักคิดศิลปะ คือ “Art as Form” ด้วยการนำเสนอปรากฏการณ์แห่งปฏิสัมพันธ์ของสีในขอบเขตของวงกลม และการ Set Tone ด้วยสีหลัก คือ สีดำ กับ สีแดง ที่ประจุด้วยลีลาแห่ง Color Elements อยู่ภายในปริมณฑลดังกล่า
Detail : Title : Black Color 2017,Red Color 2017
Size : 50 x 60 cm
Technique : Oil on Canvas

My interaction between form and order to create visual art works through idealistic terminology is named “Art as Form” with presentation of phenomenological aspects of colours within the boundary of circles dealing with tone setting with black and red color elements .
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 215