หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

จังหวะของแม่

 

อาจารย์สันติ สิงห์สุ
ชื่องาน : จังหวะของแม่
Title : Mother Rhythm
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : จังหวะของแม่
ขนาด : 150 x 180 cm
เทคนิค : จิตกรรมผสม

แนวความคิด : จังหวะของเส้นจากกี่ทอผ้า ถ้ามองในมุมที่ต่างจากระดับสายตาก็จะเห็นความงามของจังหวะของเส้นด้ายที่ มากกว่าปกติ ทำให้มโนภาพถึงจังหวะของเสียงและภาพที่แม่กำลังทอผ้าบนกี่ทอผ้านั้นเอง
Detail : Title : Mother Rhythm
Size : 150 x 180 cm
Technique : Mixed media

Concept : The rhythm of Khee weaving pattern can be observed through visual beauty. The appearance of Khee rhythm comes from the intricacy of thread weaving rhythm and represents something beyond the normal level giving imagination of sound / meaning to the images of a mother‘s weaving motion.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 368