หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Free Form (Sketch)

 

อาจารย์สันติ สีดาราช
ชื่องาน : Free Form (Sketch)
Title : Free Form (Sketch)
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Free Form (sketch)
ขนาด : 26 x 37 cm./ชิ้น
เทคนิค : ประกอบไม้

แนวความคิด [Concept] นำเอาหลักทัศนะธาตุมาต่อประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างรูปทรงอิสระตามหลักทัศนธาตุที่สัมพันธ์กันและกัน
Detail : Title :
Size : 26x37 cm./unit
Technique : Wood

Concept : This work involves elemental perspectives to create a freeform depiction of mutual associations
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 162