หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความกังวลใต้สำนึก “ ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ ”

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : ความกังวลใต้สำนึก “ ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ ”
Title : Underling Underlying concerns.( Underlying concerns PA PA PA)
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ความกังวลใต้สำนึก “ ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ ”
ขนาด : 30 x 55 x 115 ซม.
เทคนิค : หล่อไฟเบอร์กลาส

แนวความคิด [Concept] ชีวิตที่ผ่านมากระผมยังไม่มีโอกาสได้บวช บางครั้งครุ่นคิดถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าของชีวิต เมื่อการฉุกคิดแบบไร้เหตุผลปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กับคำถามในจิตใจถึงความบกพร่องบางอย่างที่ไม่ อาจนำพาชีวิตดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ หรืออะไรคือความหมายแท้จริงของชีวิต
Detail : Title : Underling Underlying concerns.( Underlying concerns PA PA PA)
Size : 30 x 55 x 115 cm.
Technique :

Concept : Never gone to be a monk Sometimes wondering the way of future life .Confusion of the way to go.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 156