หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ข้าวใหม่ปลามัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
ชื่องาน : ข้าวใหม่ปลามัน
Title : The Kiss No.1
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ข้าวใหม่ปลามัน
ขนาด : 45 x 35 ซม.
เทคนิค : แกะสลัก ต่อประกอบไม้

หลักการและเหตุผล : การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง คู่ – ชีวิต มีแนวความคิดว่า การมีชีวิตคู่คือการตกลงใจร่วมกรรมของคนสองคน ชีวิตคู่แสดงถึงความพร้อมและมีความมั่นคงทางกายใจและทางเศรษฐกิจ มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะร่วมใช้ชีวิตเป็นครอบครัวใหม่ คนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันย่อมมีศีลเสมอกันพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับอีกชีวิต เพื่อให้มีความสมดุลและ สมบูรณ์ แบบ ชีวิตคู่จะราบรื่นและมั่นคงได้นั้นต้องประสานกันไว้ด้วยความรักความเข้าใจ ความซื่อสัตย์ ความเมตตาและการให้อภัยกัน

แนวความคิด นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ ด้วยการแกะสลัก การต่อประกอบ และการยึดตรึงไม้สองรูปทรงเข้าไว้ด้วยกัน โดยรูปทรงที่ใช้นั้นจะคลี่คลายมาจากสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนอันเป็นตัวแทนชีวิตครอบครัว เพื่อสื่อความหมายถึงความมั่นคง สัมพันธ์ สมดุลและเกื้อกูลต่อกัน
Detail : Title : The Kiss No.1
Size : 45 x 35 cm.
Technique : wood carving

The invention of couples which are in agreement ready to build their life together with full precepts.

Creating 2 dimensional carved wood pieces in two shapes mounted using household objects representing a bind between family .
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 175