หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

บักแบ้น

 

อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
ชื่องาน : บักแบ้น
Title : THE ROCKET FESTIVAL
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : บักแบ้น
ขนาด : 60 x 80 ซม.
เทคนิค : สื่อผสม

แนวความคิด : เพศเป็นของชอบ แต่ต้องปิดบังไว้ เมื่อความเชื่อของกลุ่มคนอีสานที่หยิบยกเรื่องเพศมาเป็นสัญลักษณ์ แห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่แฝงไว้ด้วยความขบขัน ทั้งหมดนั้น นั่นคือวิถีของคนอีสานที่สมบูรณ์ของชีวิตชาวนา
Detail : Title : THE ROCKET FESTIVAL
Size : 60 x 80 cm
Technique : Mixed media

Concept : Sexuality is considered a pleasurable experience which needs to be protected . The beliefs of Esan people can offer an image of sexuality as a symbol of prosperity and comedy representing fulfillment of an ideal of the life of farmers
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 807