หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

The scale of gold II

 

อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู
ชื่องาน : The scale of gold II
Title : The scale of gold II
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : The scale of gold II
ขนาด : 55 x 75 ซม.
เทคนิค : สื่อผสม

การตั้งคำถามถึงกรอบสูตรสำเร็จที่บุคคลอื่นได้คิดและวางให้เราได้ดำเนินนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดเพราะทุกอย่างหาความมั่นคงแน่นอนไม่ได้ เราไม่ควรไปยึดติดจนเกินไป “สมมติฐาน” ของชีวิตก็เหมือนกับ “สมมติฐาน” ในทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีการทดลองปฏิบัติหาถึงความเหมาะสมและได้มาซึ่งคำตอบ คำตอบนั้นอาจะเป็นจริงทั้งหมด เป็นจริงบ้าง หรือไม่เป็นจริงทั้งหมด แต่นั่นก็ทำให้เรารู้และนำมาปรับปรุง แต่ที่สุดแล้วทั้งชีวิตจริงและวิทยาศาสตร์ก็ย่อมมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรแน่นอนไม่ควรยึดติด เพราะสุดท้ายเรามาจากไหน สิ้นสุดลงเมื่อใด ที่ไหน ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เพราะนี่คือความไม่แน่นอนของทุกสรรพสิ่ง
Detail : Title : The scale of gold II
Size : 55 x 75 cm.
Technique : mixed media (Bone, Plaster, Gunpowder)

ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 202