หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

In Memory of HM on First Trip to Isan,1955

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
ชื่องาน : In Memory of HM on First Trip to Isan,1955
Title : In Memory of HM on First Trip to Isan,1955
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : In Memory of HM on First Trip to Isan,1955
ขนาด : 113 x 88 ซม.
เทคนิค : ผสมบนแผ่นโลหะ

แนวความคิด : การย้อนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชการที่ 9 จากเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรครั้งแรกในภาคอีสาน พ.ศ. 2498 ด้วยความห่วงใยและความรักของพระองค์ทีทรงมีต่อพสกนิกรในภาคอีสาน และสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาวอีสานที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
Detail : Title : In Memory of HM on First Trip to Isan,1955
Size : 113 x 88 cm.
Technique : Mixed media on metal plate

This commemorative work focuses on Por Luang Rama the 9 th .and the important events in history when the King Rama the 9 th had first visited the Esan villagers in 1955 with care and love .He was the center for mutual exchange between souls.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 153