หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เส้น

 

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
ชื่องาน : เส้น
Title : Line
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : เส้น
ขนาด : 69 x 79 ซม.
เทคนิค : แม่พิมพ์วัสดุ
Detail : Title :
Size : 69 x 79 cm
Technique :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 121