หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
Title : -
รายละเอียดงาน : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

รายงานการวิจัย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มนักวิจัยอีสานคดี เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2542
จำนวนที่อ่าน : 182