หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
Title : -
รายละเอียดงาน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2546

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงธุรกิจแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นชองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2546
จำนวนที่อ่าน : 155