หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวานิคมสร้างจนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวานิคมสร้างจนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Title : -
รายละเอียดงาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ
"การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวานิคมสร้างจนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และคณะ
30 เมษายน 2548

Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2548
จำนวนที่อ่าน : 187