หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ผลิตผ้าไหมคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : ผลิตผ้าไหมคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม
Title : -
รายละเอียดงาน : รายงานการวิจัย
ผลิตผ้าไหมคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม

โครงการตามแผนยุทธสาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 (เพิ่มเติม)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศิลปกรรมท้องถิ่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2548
จำนวนที่อ่าน : 156