หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม)
Title : -
รายละเอียดงาน : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม)

โดย
นายศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
รายงานการวิจัยตามโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2543
จำนวนที่อ่าน : 147