หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา
Title :
รายละเอียดงาน : ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา

โครงการวิจัยการถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเชิงพัฒนาในชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และคณะ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2545
จำนวนที่อ่าน : 168