หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
Title :
รายละเอียดงาน : ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2546

รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และคณะ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2546
จำนวนที่อ่าน : 148