หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : หลวงพระบางเมืองมรดกโลก
Title : Luang Prabang, the World Cultural Heritage
รายละเอียดงาน : “หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัต”
หลวงพระบางในบริบทอดีตกาล : ปฐมราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้าง, เมืองหลวงพระบางในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่, เมืองหลวงพระบาง ความเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก, การท่องเที่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของหลวงพระบาง, พิธีกรรมบุญปีใหม่ พื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างประเพณีพิธีกรรม ของหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, การสร้างตัวตนและต่อรองเชิงอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นในบริบทบุญปีใหม่ของเมืองหลวงพระบางปัจจุบัน.ด้วยเหตุผลข้างต้น “หลวงพระบางเมืองมรดกโลก” จึงกลายเป็น “Theaet of The past”ที่เผยนาฏยลักษณ์แห่งวันวานให้ผู้คน ณ ปัจจุบันกาลในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ได้บริโภคผ่านการสัมผัสและกลืนกรายเข้ามาอยู่ใน “ราชธานีแห่งความทรงจำ” ในฐานะผู้มาเยือนคนแล้วคนเล่า....
Detail : Luang Prabang, the World Cultural Heritage : Memories of Royal, Ritual Space and Globalization
ปีที่สร้างผลงาน : 2553
จำนวนที่อ่าน : 335