หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์
Title : AESTHETICS IN VISSUAL ART
รายละเอียดงาน : สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์
Detail : AESTHETICS IN VISSUAL ART
ปีที่สร้างผลงาน : 2543
จำนวนที่อ่าน : 248