หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
Title :
รายละเอียดงาน :
นื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตะวันตกโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย รวมถึงวิธีวิทยาในการจำแนกและกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตามวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สากล โดยนำเสนอลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันตกในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีสัมพันธภาพกับบริบท ที่ก่อให้เกิดและกำหนดลักษณะรูปแบบศิลปกรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงความจำ ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกได้เป็นอย่างดี

Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2551
จำนวนที่อ่าน : 314