หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories
Title : Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories
รายละเอียดงาน : บทความในหนังสือ Tourism and Monarchy in SouthEast Asia หน้า 142 - 164 Chapter Eigth : Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories of Luang Prabang
Detail : Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories of Luang Prabang
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 189