หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การเดินหัวเมืองหางเมือง : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และความทรงจำทางสังคมของหลวงพระบางเมืองมรดกโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : การเดินหัวเมืองหางเมือง : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และความทรงจำทางสังคมของหลวงพระบางเมืองมรดกโลก
Title :
รายละเอียดงาน : การเดินหัวเมืองหางเมือง : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และความทรงจำทางสังคมของหลวงพระบางเมืองมรดกโลก

บทความจากหนังสือ
วัฒนาธรรมคือ อำนาจ ปฏิบัติการแห่งอำนาจ ตัวตน และชนชั้นใหม่ในพื้นที่วัฒนธรรม หน้าที่ 32-70
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 208