หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

VCD บัลเล่ต์สำหรับเด็ก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ชื่องาน : VCD บัลเล่ต์สำหรับเด็ก
Title :
รายละเอียดงาน : บัลเล่ต์สำหรับเด็ก


โดยอาจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล
ผู้อำนวยการคณะ North Eastern Ballet Theatre (Thailand) : NEBT
อาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2548
จำนวนที่อ่าน : 232