หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่องาน : นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน
Title : Thai contemporary Dance : Reflection of I-san Popular Concepts.
รายละเอียดงาน : นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน
Detail : Thai contemporary Dance : Reflection of I-san Popular Concepts.
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 348