หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ชื่องาน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
Title :
รายละเอียดงาน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปี 2560
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สัญญาเลขที่ ศภ. 4-7/2560)

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย ศูนย์วิจัยศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(Art Research for Development Center : ARDC)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 248