หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้างสรรค์ศิปละการแสดง 1

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
ชื่องาน : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้างสรรค์ศิปละการแสดง 1
Title : Creation of Performing Arts 1
รายละเอียดงาน : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้างสรรค์ศิปละการแสดง 1
Detail : Creation of Performing Arts 1
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 138