หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในภาคอีสาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
ชื่องาน : กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในภาคอีสาน
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2555
จำนวนที่อ่าน : 132