หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
ชื่องาน : รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2544
จำนวนที่อ่าน : 151