หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รายงานการวิจัยโลกทัศน์ของช่างที่ประกอบอาชีพการทำลวดลายประดับ สถาปัตยกรรมทางศาสนาในภาคอีสาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
ชื่องาน : รายงานการวิจัยโลกทัศน์ของช่างที่ประกอบอาชีพการทำลวดลายประดับ สถาปัตยกรรมทางศาสนาในภาคอีสาน
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2539
จำนวนที่อ่าน : 125