หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

อัตลักษณ์ที่ปรากฏในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : อัตลักษณ์ที่ปรากฏในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 164