หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

คตินิยมและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบูชาบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : คตินิยมและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบูชาบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 217