หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ระบำนาฏเทวีศรีโพสพ : นาฏกรรมสร้างสรรค์ในประเพณีบุญเบิกฟ้า จังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : ระบำนาฏเทวีศรีโพสพ : นาฏกรรมสร้างสรรค์ในประเพณีบุญเบิกฟ้า จังหวัดมหาสารคาม
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 229