หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน
Title : Techinician of Creative Thai Dance From Isan Folktrale
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 194