หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางนาฏยศิลป์ไทย ของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางนาฏยศิลป์ไทย ของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 192