หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2554
จำนวนที่อ่าน : 160