หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ศิลปะการฟ้อนและการละเล่นภาคเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : ศิลปะการฟ้อนและการละเล่นภาคเหนือ
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2551
จำนวนที่อ่าน : 305