หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

วรรณกรรมที่มาและบทร้องในนาฏกรรมไทย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : วรรณกรรมที่มาและบทร้องในนาฏกรรมไทย
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2555
จำนวนที่อ่าน : 267