หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ชีวิตที่เสียสมดุล

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
ชื่องาน : ชีวิตที่เสียสมดุล
Title :
รายละเอียดงาน : ขนาด 93x60x214 ซม.
เทคนิค เปลือกไข่, เรซิน, ไฟเบอร์กลาส, แท่งถ่าน
นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 The 62nd National Exhibition of Art
วันเดือนปี 5-28 ตุลาคม 2559
สถานที่ 1) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2) หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 3) หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4) สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5) หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 6) หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ 7) หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 146