หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การบริหารจัดการศิลปะการแสดง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ชื่องาน : การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 190