หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

"Pause : Pi Fha No.2"

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : "Pause : Pi Fha No.2"
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : "Pause : Pi Fha No.2"
ขนาด : 45.6x42 ซม. Box 64x64 ซม. Gabx9 ซม. Bottom + 1 ซม.
นิทรรศการ : SILPA BHIRASRI CREATIVITY GRANTS 16 ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16
วันเดือนปี : 10 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
สถานที่ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 117