หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

No.1 at Los Angeles

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : No.1 at Los Angeles
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : N0.1
ขนาด : 40x80x80 cm.
เทคนิค : Steel welding and baked clay
นิทรรศการ : THAI ARTISTS 2016 : CONTEMPORARY ARTISTS AWARD
วันเดือนปี : 2016
สถานที่ : Royal Thai Consulate - General, Los Angeles USA
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 118