หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

MANDALAQ : ศรัทธาภิวัฒน์

 

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ
ชื่องาน : MANDALAQ : ศรัทธาภิวัฒน์
Title :
รายละเอียดงาน : ชุดการแสดง : MANDALAQ : ศรัทธาภิวัฒน์
วันเดือนปีที่แสดง : 30 กันยายน 2559
สถานที่แสดง : อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 212